Adoptie katten

Een kat adopteren?

Belangrijk bericht

Voor alle kandidaat-adoptanten van een kat: wanneer u een kat adopteert in het asiel is het van het grootste belang dat u uw identiteitskaart en de pincode van uw identiteitskaart bijheeft. Dit is noodzakelijk om de kat te kunnen registreren op uw naam.