Pieter

Pieter

Pieter is een lieve, aanhankelijke kater geboren op 02/04/2020 (schatting). Samen met zijn twee broers werd hij gevangen en in ons dierenasiel ondergebracht. Pieter is sociaal en aanhankelijk van karakter. Hij heeft niets liever dan aandacht en zal soms als een hond achter je aan lopen. Zijn andere bezigheid bestaat uit spelen met zijn broer, Lowie. Omwille van die reden worden Lowie & Pieter enkel samen in een nieuwe thuis geplaatst. Pieter is op zoek naar een warme thuis zonder de aanwezigheid van honden en/of kinderen en waar hij over de mogelijkheid beschikt om naar buiten te gaan.

Belangrijk: een mogelijkheid tot bezoek kan enkel en alleen via het indienen van een aanvraagformulier op onze website. Daarna wordt u telefonisch gecontacteerd voor het maken van verdere afspraken. Bezoeken kunnen pas worden ingepland vanaf woensdag 1 juli.