Vienna

Vienna

GEADOPTEERD

Vienna is een jonge Mechelse herderteef. Door een verkeerde opvoeding is ze wantrouwig naar ongekende mensen. En als gevolg van haar gebrek aan vertrouwen is ze ook bezitterig op vlak van voeding, speelgoed en ligplaats. In dergelijke situaties kan ze agressie vertonen.

Wat zoeken we voor Vienna

Sowieso mensen met kennis van hondengedrag.
Mensen met het nodige geduld om vertrouwen te geven en te krijgen.
Ruimte is absoluut noodzakelijk: een goed afgemaakte tuin.
Vienna heeft een rustige en stabiele huiselijke situatie nodig.
Geen andere huisdieren!

Opvoedingsadvies wordt meegegeven en de opvoeding wordt opgevolgd.

Vienna heeft een meter die haar maandelijks steunt: dank aan mevrouw Saskia Verhee!