Snowy en Fluffy

Snowy en Fluffy – voedsters

Ze verblijven te Meetkerke bij opvangmama Petra.

Ze zijn nog niet vrij ter adoptie wegens oogoperatie Fluffy op 3-6-19

Meer vrijblijvende info: petra.camerlynck@telenet.be